Prawo pracy

prawo pracy Świadczymy pełen zakres usług obsługi prawnej, zarówno w zakresie indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy. Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pełną dokumentację pracowniczą obejmującą m.in. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji, świadectwa pracy.

Przygotowujemy oraz opiniujemy dokumenty związane zarówno z nawiązaniem jak i rozwiązaniem stosunku pracy (wypowiedzenia, rozwiązania umowy bez wypowiedzenia). Reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców przed sądami pracy. Reprezentujemy pracowników w sporach z pracodawcą zarówno indywidualnych jak i zbiorowych. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy zdobyte przez naszych pracowników na różnych etapach ich kariery zawodowej m.in. w Państwowej Inspekcji Pracy.
© 2008 by Kancelaria Adwokacja Grzegorz Stasikiewicz | Projekt i wykonanie A.I.FIA